Hindi Journal Vol4 No1 2013

Sampadakiya
By Raji Ramanan (chief edited of Bhotvani )

Terahavim Dalai Lama ki Jivani
Translated by By Dr Jampa Dawa

Marpa ki Jivani 
By Dr Thakur sen Negi

Triratnastotra 
By Geshe Gyaltsen Namdol

Krodhoupcar 
 By H.H. the  Dalai Lama (translated by Raji Ramanan)

Shanti Evam Nihshastrikaran
By H.H. the  Dalai Lama (translated by  Prof. Chaman lal Gupta)

Lok Katha – chor  Aur Thag
Translated  by Dr.Jampa Dawa

Buddh ke teen Dhramcakrapravartan ka updesh 
By  Dr. Lobsang Dorje Rabling

Light of Asia, kavita se “Mahaabhinishkraman”
Translated  by Hrishikesh Sharan